Mieszkańcy wybrali siłownię zewnętrzną - fundusz sołecki 2017

We środę 14 września 2016 roku odbyło się zebranie wiejskie, na którym dokonano wyboru zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok. Pierwszy w historii fundusz sołecki dla Osiedla zagospodarowany.

Czytaj dalej
9029 odsłon
18 komentarze

Wniosek rodziców o utworzenie dodatkowego oddziału w wierzbickim przedszkolu

Rodzice dzieci, które nie dostały się do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 zorganizowali się i wystąpili do władz gminy o utworzenie dodatkowego oddziału. 

Zebrano kilkanaście podpisów. 

Czytaj dalej
10198 odsłon
3 komentarze

Zbyt mało miejsc w wierzbickim przedszkolu?

​Nabór do gminnego przedszkola w Wierzbicy na rok szkolny 2016/2017 już się zakończył. Oprócz dzieci, które miały miejsce w przedszkolu zagwarantowane ustawą przyjęto 10. Pozostałe 9. nie zostało przyjętych. Z naszych informacji wynika, że część rodziców po otrzymaniu uzasadnienia decyzji, złożyło stosowne odwołania. Odwołania te zostały rozpatrzone negatywnie z powodu braku miejsc.

Czytaj dalej
15295 odsłon
5 komentarze

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu radomskiego

Obowiązek organizacji nieodpłatnych porad prawnych nałożyła na powiaty ustawa. Środki na pokrycie tych działań zostaną przekazane powiatom z budżetu właściwego wojewody. Gmina przekazuje powiatowi pomieszczenie na ten cel, a Rada zwalnia z opłat z tym związanych.

Oznaczone w:
Czytaj dalej
32285 odsłon
0 komentarze

Sekretarz Gminy Renata Leśniewska i Wójt Gminy Zdzisław Dulias - skargi na działalność

​Na zdjęciu Renata Leśniewska - Sekretarz Gminy Wierzbica, druga osoba po wójcie - objęła to stanowisko wkrótce po ubiegłorocznych wyborach (2014) powołana przez świeżo wybranego wójta - Zdzisława Duliasa. Przedstawiamy jedną ze spraw, która jest naszym zdaniem bardzo istotna.

Czytaj dalej
34346 odsłon
26 komentarze