Szykuje się zmiana nazwy ulicy Janka Krasickiego

Parlament dał rok na zmianę nazw polskich placów, ulic i budynków użyteczności publicznej związanych z komunizmem lub innym ustrojem totalitarnym. Senatorowie przyjęli w piątek 29 kwietnia ustawę w kształcie zatwierdzonym przez Sejm.

Zgodnie z ustawą, w przypadku zmiany patrona ulicy, nie będzie miała ona wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że dowody osobiste i prawa jazdy zachowają ważność, a ich wymiana nie będzie wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu. Nie zapłacimy także za pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne dotyczące np. zmiany w księgach wieczystych. Ustawa zacznie obowiązywać trzy miesiące po jej opublikowaniu.


Tablica pamiątkowa na bloku nr 20
Jan Krasicki

Rocznik 1919 r. Urodził się w Limanowej, w rodzinie inteligenckiej. Podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim został członkiem Organizacji Młodzieży Socjalistycznej „Życie", związanej z nielegalną Komunistyczną Partą Polski i Komunistycznym Związkiem Młodzieży Polskiej. Wkrótce po wybuchu II Wojny Światowej przeniósł się do Lwowa znajdującego się pod okupacją sowiecką. Tam rozpoczął studia prawnicze na „Lwowskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki".

Komunistyczny Związek Młodzieży (Komsomoł) - znaczek organizacji z podobizną Lenina

Gdy Polacy byli represjonowani przez sowietów, dokonywano masowych deportacji i aktów terroru, Janek Krasicki propagował wśród polskiej młodzieży stalinizm. Rok 1940 r. rozpoczął starania o przyjęcie do stalinowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży (Komsomoł). Jako dowód zaufania sowieckich władz do Krasickiego jako wyróżniającego się agitatora politycznego, przyjęto go do stalinowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży (Komsomoł) - poniżej znaczek tej organizacji.

Niewiele później, w 1941 roku, był już II Sekretarzem Miejskiego Komitetu Komsomołu we Lwowie i członkiem delegacji studentów na spotkanie z I Sekretarzem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Ukrainy Nikitą Chruszczowem. Był organizatorem kół komsomołskich w zakładach pracy, kierował pracą agitatorów i wykładowców politycznych. W ich gestii była organizacja „masówek" dla robotników, czyli obowiązkowych spotkań politycznych. Jego wysiłki zostały docenione przez sowiecką prasę i radio, w których to pojawiały się propagandowe reportaże.

Jan Krasicki został wytypowany w Moskwie do tego by zasilił szeregi grupy Polaków, której zadaniem po jej przeniesieniu na teren Polski miała być dywersja oraz szerzenie stalinowskiej taktyki propagandowej i polityki. Grupa została przeszkolona przez służby specjalne działające pod przykrywką Szkół Kominternowskich, znajdujących się w m. Puszkino i Kuszarenkowie nad Ufą. Przeniesienie utworzonej II grypy inicjatywnej na teren Polski odbyło się 20 maja 1942 r. Osoby które ją tworzyły zasiliły kierownicze kadry konspiracji komunistycznej – przy PPR i upy na teren polski.

Krasicki był kierownikiem łączności radiowej KC PPR z Moskwą. Należał także do bojówki specjalnej, podległej władzom partii. 30 listopada 1942 r. napadł, jako członek bojówki, na Komunalną Kasę Oszczędności w Warszawie. Dzięki zdobytym funduszom zyskano pieniądze na działalność konspiracyjną i propagandową. Szkolił także kadry Gwardii Ludowej.

W grudniu 1942 r. Jan Krasicki dokonał zabójstwa Bolesława Mołojca, który dowodził Gwardią Ludową. W akcie brał udział także M. Hejman. Dokonany czyn był wynikiem wewnętrznych rozgrywek o przywództwo w partii i odbył się na zlecenie Małgorzaty Fornalskiej. Krasicki zwabił interesującego się łącznością z Moskwą Mołojca do lokalu na Starym Mieście, zakładając, że ten z racji zainteresowań zechce to pomieszczenie zobaczyć. Opinię na temat lokalu miał wyrazić Hejman ps. "Mietek". Mołojec został zastrzelony przez Jana Krasickiego na Kamiennych Schodkach. Raport wysłany do Moskwy mówi o dacie 29 grudnia 1942 r. jako dniu zabójstwa.

Bolesław Bierut

Krasicki zasiadł w kierownictwie ZWM, gdy PPR powołała w 1943 r. Związek Walki Młodych. W tym samym roku za sprawą zwierzchników Krasickiego, ściągnął on do stolicy Polski Bolesława Bieruta (patrz poniższe zdjęcie), późniejszego premiera PRL i I Sekretarza PZPR.

Jeżeli zestawimy działalność Jana Krasickiego jako zabójcę i agitatora stalinowskiego ze zbrodniami stalinowskimi, należy zadać sobie pytanie kiedy nazwa ulicy zostanie zmieniona. Znamy wszak zbrodnie stalinizmu, którego piewcą i aktywnym działaczem był Krasicki.

To Stalin podpisał wyrok na polskich żołnierzy w Katyniu. Poniżej skany notatki Ławrentija Berii do Józefa Stalina z propozycją wymordowania polskich jeńców wojennych z dnia 5 marca 1940 r. Na pierwszej stronie podpisy Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa i Mikojana. Zezwolenie na wymordowanie.

Oto skutek decyzji ludzi tworzących zbrodniczy system, którego Janek Krasicki był popularyzatorem, aktywnym i ważnym członkiem.Źródła:

  • Instytut Pamięci Narodowej
  • Katyń. Dokumenty zbrodni, red. A. Gieysztor, R.G. Pichoja, t. 1: Jeńcy niewypowiedzianej wojny sierpień 1939 – marzec 1940, red. W. Materski, Warszawa 1995, s. 469−470, 475.
  • Własne

Biorą udział w konwersacji

Komentuj jako gość

Attachments

Udostępnij:
0