Zanim zrozumiesz - relacja z premiery

Dziś w radomskim kinie Helios miała miejsce premiera filmu Zanim zrozumiesz. To film edukacyjny związany z profilaktyką uzależnień, zrealizowany w Wierzbicy. Autorami scenariusza byli ks. Krzysztof Bochniak i Anna Różycka, która jest także reżyserem tego filmu. Aktorzy to uczniowie i absolwencie gimnazjum w Wierzbicy.

Oznaczone w:
Czytaj dalej
2 komentarze

Bezdomne zwierzęta z gminy Wierzbica trafią do schroniska w Radysach

Radni przyjęli program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Ograniczeniem populacji w szczególności psów i kotów, oraz opieką weterynaryjną zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych będzie realizował Gabinet Weterynaryjny w Wierzbicy, ul. Staszica 22.

Bezdomne psy trafią do schroniska w Radysach na Mazurach, które jak powiedziano radnym zaoferowało najniższą cenę. O schronisku w Radysach powstał reportaż p.t. "Schowaj tę kamerę, bo ci wyj...e zaraz!". Awantura pod zapuszczonym schroniskiem - zrealizowany przez TVN. Link w dalszej części materiału.


Oznaczone w:
Czytaj dalej
4 komentarze

System Uwag i Sugestii

Istnienie sołectwa Wierzbica Osiedle utworzonego z inicjatywy radnego Damiana Czarneckiego i autora tego wpisu jest już faktem. Czas więc przy tej okazji zająć się jego sprawami. Serwis wirzbica24.pl z początkiem maja zyskuje nową funkcjonalność. Uruchomiony został System Uwag i Sugestii (SUS) - tak go nazwaliśmy - a jego wprowadzenie jest zalążkiem tego o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej blisko dwa lata temu. Pokazujemy na czym mógłby on polegać i jak mogłaby wyglądać komunikacja z mieszkańcami. Jego rozbudowaną formę zachowujemy jednak na później.
Czytaj dalej
0 komentarze

Szykuje się zmiana nazwy ulicy Janka Krasickiego

Parlament dał rok na zmianę nazw polskich placów, ulic i budynków użyteczności publicznej związanych z komunizmem lub innym ustrojem totalitarnym. Senatorowie przyjęli w piątek 29 kwietnia ustawę w kształcie zatwierdzonym przez Sejm.

Oznaczone w:
Czytaj dalej
8 komentarze

Wniosek rodziców o utworzenie dodatkowego oddziału w wierzbickim przedszkolu

Rodzice dzieci, które nie dostały się do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 zorganizowali się i wystąpili do władz gminy o utworzenie dodatkowego oddziału. 

Zebrano kilkanaście podpisów. 

Czytaj dalej
3 komentarze

Zbyt mało miejsc w wierzbickim przedszkolu?

​Nabór do gminnego przedszkola w Wierzbicy na rok szkolny 2016/2017 już się zakończył. Oprócz dzieci, które miały miejsce w przedszkolu zagwarantowane ustawą przyjęto 10. Pozostałe 9. nie zostało przyjętych. Z naszych informacji wynika, że część rodziców po otrzymaniu uzasadnienia decyzji, złożyło stosowne odwołania. Odwołania te zostały rozpatrzone negatywnie z powodu braku miejsc.

Czytaj dalej
5 komentarze

Wybory sołtysa i rady sołeckiej Osiedla

We środę 6 kwietnia, odbyły się pierwsze wybory sołtysa i rady sołeckiej dla nowego sołectwa Osiedle Wierzbica. Poniżej wyniki wyborów przeprowadzonych w trybie tajnym.

Czytaj dalej
3 komentarze

II Dekanalna Droga Krzyżowa - Dąbrówka Warszawska 2016

Pierwszą częścią uroczystości była uroczysta msza św. sprawowana przez księdza Bogdana wraz z ks. Krzysztofem Bochniakiem (Wierzbica) oraz pochodzącym z Dąbrówki ks. Józefem, obecnie emerytem. 

Czytaj dalej
1 komentarz

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Wierzbica 2016 - zaproszenie

Czytaj dalej
4 komentarze

Sesja nadzwyczajna w związku ze strajkiem w GOPS

7 stycznia 2016 roku, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wierzbica. Zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z materiałem.

Czytaj dalej
94 komentarze

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu radomskiego

Obowiązek organizacji nieodpłatnych porad prawnych nałożyła na powiaty ustawa. Środki na pokrycie tych działań zostaną przekazane powiatom z budżetu właściwego wojewody. Gmina przekazuje powiatowi pomieszczenie na ten cel, a Rada zwalnia z opłat z tym związanych.

Oznaczone w:
Czytaj dalej
0 komentarze

Strajk GOPS w Wierzbicy

Informację o strajku przedstawiła na wniosek części radnych Pełniąca Obowiązki Kierownika GOPS Halina Janiszek (na zdjęciu). Szczegóły poniżej.

Czytaj dalej
47 komentarze

Sekretarz Gminy Renata Leśniewska i Wójt Gminy Zdzisław Dulias - skargi na działalność

​Na zdjęciu Renata Leśniewska - Sekretarz Gminy Wierzbica, druga osoba po wójcie - objęła to stanowisko wkrótce po ubiegłorocznych wyborach (2014) powołana przez świeżo wybranego wójta - Zdzisława Duliasa. Przedstawiamy jedną ze spraw, która jest naszym zdaniem bardzo istotna.

Czytaj dalej
26 komentarze

TAK w sprawie utworzenie sołectwa - drugi krok za nami

​Winny jestem informację o tym, ze mieszkańcy zebrani w sprawie konsultacji dotyczących zniesienia Osiedla i powołania na tym obszarze sołectwa wyrazili poparcie dla tych działań.

Czytaj dalej
2 komentarze

Czy w gminie państwa o ponad 1000-letniej historii muszą obowiązywać standardy trzeciego świata?

​Do Przewodniczącego Rady Gminy Wierzbica, ale także i Wójta Gminy Wierzbica Zdzisława Duliasa wpłynęło pismo informujące o rzeczywistym przebiegu zebrania w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2016 rok odbytego 30 sierpnia tego roku. Dlaczego o rzeczywistym? Jak już pisaliśmy, okazało się, że protokół z tego zebrania opisuje jego przebieg w sposób inny niż to miało miejsce w rzeczywistości.

Czytaj dalej
8 komentarze

Przeliczenie kosztów ogrzewania

Gmina Wierzbica jest dostawcą ciepła dla części mieszkańców Wierzbicy. Paliwem gminnych kotłowni jest olej opałowy, którego ceny stanowią jedną z istotnych składowych ceny ciepła, po jakiej kupują je mieszkańcy. Radny Marek Matejski, do którego przyłączyło się trzech radnych z Osiedla, wystąpił z wnioskiem o przeliczenie taryfy ze względu na spadające ceny ropy naftowej i produktów pochodnych w tym oleju opałowego.

Oznaczone w:
Czytaj dalej
3 komentarze

Co dalej z budynkiem po starym posterunku?

​Działka z budynkiem po posterunku pozostaje niezagospodarowana od wielu lat. Wspomniany majątek został przekazany gminie, która uczestnicząc w tej wymianie przygotowała dla policji obecną siedzibę w bloku nr 20 przy ul. Krasickiego. Jak  podają we wniosku radni, adaptacja nowych pomieszczeń dla policji kosztowała gminę ponad 100 000zł. 

Oznaczone w:
Czytaj dalej
5 komentarze

Pierwszy krok do utworzenia sołectwa z osiedla za nami

Na odbytej 26 listopada XIV sesji Rady Gminy Wierzbica, radni poparli projekt uchwały o przystąpieniu do konsultacji w sprawie likwidacji jednostki pomocniczej typu osiedle i powołania nowej tj. sołectwa. To pierwszy krok na drodze do tego by dotychczasowe osiedle otrzymało w 2017 roku środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego, a jego mieszkańcy mogli sami zdecydować jak wykorzystać otrzymane środki finansowe. Konsultacje będą dotyczyły projektu uchwały likwidacji jednostki, utworzenia jednostki oraz załączników w postaci statutu, który regulowałby nową jednostkę i mapy z naniesionymi granicami.

Czytaj dalej
2 komentarze

Osiedle sołectwem? Próbujemy

​To już drugie podejście do sprawy podziału sołectwa Wierzbica by obie powstałe po podziale części mogły otrzymać i zagospodarować własną część funduszu sołeckiego, którego przeznaczenie będzie leżało w gestii mieszkańców.

Czytaj dalej
7 komentarze

Wolne tematy - tydzień 2015/47

​Zachęcam do komentarzy, które nie pasują tematyką do innych wpisów.
Czytaj dalej
3 komentarze